WHISPER (FB14)
2.320.000 vnđ
HUMMER (FB13)
2.380.000 vnđ
REEF (FB12)
1.358.000 vnđ
GARDEN (FB11)
1.799.000 vnđ
LIMONADA (FB10)
2.500.000 vnđ
TOPAZ (FB09)
3.000.000 vnđ
BRANDY (FB08)
3.200.000 vnđ
THRILL (FB07)
3.000.000 vnđ
CEZANNE (FB06)
2.400.000 vnđ
CAROUSEL (FB05)
2.600.000 vnđ
SOPHIE (FB04)
2.900.000 vnđ
CABARET (FB03)
13.200.000 vnđ
POLAR STAR (BH05)
2.200.000 vnđ 2.400.000 vnđ
PERFECT TWO (HH04)
1.600.000 vnđ 1.700.000 vnđ
DARLING (HH26)
1.800.000 vnđ 1.900.000 vnđ
LOLA (GH04)
1.600.000 vnđ 1.700.000 vnđ
PINK PASTEL (B10)
1.500.000 vnđ
FLOWER BOX (H07)
1.000.000 vnđ
SWEET MACARONS (H01)
1.800.000 vnđ
PINK MOON (H06)
1.000.000 vnđ
DI NHIÊN
2.000.000 vnđ
DREAM
1.200.000 vnđ
LIÊN HOA
2.000.000 vnđ
POLAR STAR (BH05)
2.200.000 vnđ 2.400.000 vnđ
OHARA (GH06)
1.800.000 vnđ
CHẬU HỒ ĐIỆP
2.300.000 vnđ
SWEET AKITO (LH01)
1.200.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham