PINKPLOYED BAG (GB03)
2.800.000 vnđ 3.000.000 vnđ
MOODY BAG (GB04)
1.200.000 vnđ 1.500.000 vnđ
PINK PIANO (B02)
1.700.000 vnđ 2.000.000 vnđ
CREAMY (B06)
1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ
MOONIE MOONIE (B07)
700.000 vnđ 700.000 vnđ
PINK PASTEL (B10)
800.000 vnđ 800.000 vnđ
THIÊN THANH (B11)
800.000 vnđ 1.000.000 vnđ
MY LOVE (B05)
800.000 vnđ
SWEET LOVE (B08)
1.500.000 vnđ
FLEUR MUSC (H03)
800.000 vnđ
PINK PIANO (B02)
1.700.000 vnđ 2.000.000 vnđ
VIVIAN (B04)
1.500.000 vnđ
CREAMY (B06)
1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ
ONLY YOU (B12)
1.200.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham