Passionate
1.000.000 vnđ
Romantic
3.500.000 vnđ
Lucky
6.200.000 vnđ
Wonderful
3.000.000 vnđ
Brightest Star
7.000.000 vnđ
Lovely Girl
6.800.000 vnđ
Beautiful Girl
13.500.000 vnđ
Love Word
7.650.000 vnđ
Love Letter
6.800.000 vnđ
Forever
3.050.000 vnđ
Love Story
9.950.000 vnđ
One Love
7.300.000 vnđ
PURPLE LOVE
5.000.000 vnđ
UNDERGROUND (GB01)
2.000.000 vnđ
Mixing Hydrandeas
4.400.000 vnđ
PHÚ QUÝ
3.840.000 vnđ
ADORE YOU
2.600.000 vnđ
MAGIC (LH03)
2.800.000 vnđ
THE QUEEN (HH01)
4.000.000 vnđ
Parrot Tulip
3.000.000 vnđ
Princess Hydrandeas
4.000.000 vnđ
SAKURA
6.600.000 vnđ
MAI TUYẾT
3.180.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham