SKY (HH04)
800.000 vnđ
KATE (HH03)
1.000.000 vnđ
UNDERGROUND (GB01)
1.500.000 vnđ
RED MONSTER (HH02)
1.500.000 vnđ
TOPAZ (GH01)
1.800.000 vnđ
THE QUEEN (HH01)
2.500.000 vnđ
MARILYN (BH04)
2.500.000 vnđ
POLAR STAR (BH03)
2.000.000 vnđ
AKITO (LH05)
1.100.000 vnđ
MAGIC (LH03)
1.800.000 vnđ
SWEET AKITO (LH01)
1.000.000 vnđ
THIÊN DUYÊN (FV01)
1.800.000 vnđ
FLOWER BOX (H07)
1.000.000 vnđ
SWEET AKITO (LH01)
1.000.000 vnđ
SWEET MACARONS (H01)
1.800.000 vnđ
THIÊN DUYÊN (FV01)
1.800.000 vnđ
SKY (HH04)
800.000 vnđ
LIÊN HOA
2.000.000 vnđ
KATE (HH03)
1.000.000 vnđ
MAGIC (LH03)
1.800.000 vnđ
POLAR STAR (BH03)
2.000.000 vnđ
FULLMOON (H05)
1.500.000 vnđ
MARILYN (BH04)
2.500.000 vnđ
UNDERGROUND (GB01)
1.500.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham