Oralie
1.440.000 vnđ
Pearl
2.000.000 vnđ
Ruby
4.800.000 vnđ
Amity
1.040.000 vnđ
Kiera
1.200.000 vnđ
Rosabella
2.000.000 vnđ
Stella
1.680.000 vnđ
Flora
1.600.000 vnđ
Roxie
4.160.000 vnđ
Azure
1.600.000 vnđ
Esther
3.100.000 vnđ
Hydrangea
3.210.000 vnđ
PURPLE LOVE
5.000.000 vnđ
UNDERGROUND (GB01)
2.000.000 vnđ
Mixing Hydrandeas
4.400.000 vnđ
ADORE YOU
2.600.000 vnđ
PHÚ QUÝ
3.840.000 vnđ
MAGIC (LH03)
2.800.000 vnđ
SUNSET LOVE
5.000.000 vnđ
Parrot Tulip
3.000.000 vnđ
THE QUEEN (HH01)
4.000.000 vnđ
Princess Hydrandeas
4.000.000 vnđ
SAKURA
6.600.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham