VIVIAN (B04)
7.000.000 vnđ 7.000.000 vnđ
SWEET MIVAL (BH03)
1.700.000 vnđ 1.700.000 vnđ
HEART ROSE
2.000.000 vnđ 2.000.000 vnđ
SƯƠNG SA (LH08)
1.800.000 vnđ
HỒNG QUYÊN (LH07)
1.100.000 vnđ 1.100.000 vnđ
ÁNH DƯƠNG (LH05)
1.200.000 vnđ
THIÊN DUYÊN (LH04)
1.800.000 vnđ
AN NHIÊN (LH03)
2.200.000 vnđ 2.200.000 vnđ
DI NHIÊN
2.000.000 vnđ
CÁT TƯỜNG
3.500.000 vnđ
LIÊN HOA
2.000.000 vnđ
PINKPLOYED BAG (GB03)
2.800.000 vnđ 3.000.000 vnđ
RUBY RUSH BAG (GB05)
1.200.000 vnđ 1.500.000 vnđ
MY LOVE (B05)
1.000.000 vnđ 1.000.000 vnđ
CREAMY (B06)
1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ
TROPICAL FOREST (LH02)
1.000.000 vnđ 1.000.000 vnđ
CARAMEL ANTIKE (LH01)
1.800.000 vnđ 1.800.000 vnđ
SWEET MACARONS (H01)
1.800.000 vnđ 1.800.000 vnđ
FLOWER BOX (H07)
1.000.000 vnđ 1.000.000 vnđ
LOVE YOU
1.500.000 vnđ 1.500.000 vnđ
AN NHIÊN (LH03)
2.200.000 vnđ 2.200.000 vnđ
HỒNG QUYÊN (LH07)
1.100.000 vnđ 1.100.000 vnđ
HEART ROSE
2.000.000 vnđ 2.000.000 vnđ
SWEET LOVE (B08)
1.500.000 vnđ
ROSIE (H08)
5.000.000 vnđ
PINK PASTEL (B10)
1.500.000 vnđ
HỒNG QUYÊN (LH07)
1.100.000 vnđ 1.100.000 vnđ
PINK MOON (H06)
1.000.000 vnđ
AN NHIÊN (LH03)
2.200.000 vnđ 2.200.000 vnđ
LIÊN HOA
2.000.000 vnđ
ONLY YOU (B12)
1.700.000 vnđ
FLEUR MUSC (H03)
1.200.000 vnđ
CREAMY (B06)
1.300.000 vnđ 1.500.000 vnđ
FULLMOON (H05)
1.500.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham