PINKPLOYED BAG (GB03)
0 vnđ 2.000.000 vnđ
SWEET LOVE (B08)
1.500.000 vnđ
PINK PASTEL (B10)
1.500.000 vnđ
FLOWER BOX (H07)
1.000.000 vnđ
PINK MOON (H06)
1.000.000 vnđ
SWEET MACARONS (H01)
1.800.000 vnđ
ONLY YOU (B12)
1.700.000 vnđ
DI NHIÊN
2.000.000 vnđ
SWEET MIVAL (H03)
1.000.000 vnđ
DREAM
1.200.000 vnđ
LIÊN HOA
2.000.000 vnđ
CHẬU HỒ ĐIỆP
2.300.000 vnđ

Khách hàng của chúng tôi

"... Những mẫu hoa được thổi hồn bởi những bàn tay của các nghệ nhân tài năng Liti Florist đã trở nên thật đẹp và độc đáo." - Hoa hậu Jennifer Pham