CHÍNH SÁCH VÀ QUY ĐỊNH CHUNG

Website litiflorist.com là một website bán hàng trực tuyến xây dựng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN HOA LITI – LITI FLORIST, một công ty được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0106256523 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06 tháng 8 năm 2013.
Khách hàng tham gia mua sản phẩm trên Website litiflorist.com là mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch trên website litiflorist.com và tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Sản phẩm hàng hóa được giao dịch trên website litiflorist.com bao gồm các loại Hoa tươi Nhập khẩu, Hoa cắt cành và các sản phẩm hoa như: Bó hoa, Lẵng hoa, Bình lọ hoa…
Mọi hoạt động mua bán sản phẩm trên website litiflorist.com đều được thực hiện dựa trên nguyên tắc đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Bằng việc giao dịch trên website litiflorist.com, khách hàng được xem là đã tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình trong quy chế hoạt động của website và đồng ý bị ràng buộc bởi quy chế này.